Thursday, 17 November 2011

Tunjang- tunjang KSPK

TUNJANG PEMBELAJARAN :

Tunjang Komunikasi
Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
Tunjang Kemanusiaan
Tunjang Sains dan Teknologi
Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
Tunjang Ketrampilan Diri

Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid-murid prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M:
Membaca
Menulis
Mengira
Menaakul

0 comments:

Post a Comment